TOP termékek
Termékajánló
Partnereink

 

 

 

 

 

 

 

Házhozszállítási módok

Tanúsítvány
SSL Certificate
Fizetési megoldás
Hírlevél

Vásárlási feltételek

High Tech Konyha Kft. - Általános Szerződési Feltételek

                                                       

                                                                             ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

                                                                                        (A TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF)

                                                                               2017.10.19. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

 

Célunk az, hogy vásárlóink rendeléseit a lehető leggyorsabban és azok lehető legnagyobb megelégedésére teljesítsük. A High Tech Konyha Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1131 Budapest, Szent László út 133-135. Fszt. 8..; Cg. a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetett 01-09-304077, adószám: 26141145-2-41. közösségi adószáma: HU26141145., Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-304077; képv.: Büki László; Tel: +36-30/359-5066, E-mail info@htkonyha.hu; Skype: High Tech Konyha;), mint eladó által üzemeltett http://www.htkonyha.hu/ weboldal és webáruház a magyar jog szerint működik, így minden esetben a magyar jogszabályok az irányadóak. Az esetleges félreértések elkerülése véget, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa el az alábbi rendelési szabályzatot, ÁSZF-et.

 

                                                                                            I. Az ÁSZF elfogadása

 

I.1. Ezen általános szerződési feltételek a vevő és az eladó kapcsolatát, tehát a High Tech Konyha Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H- 1131 Budapest, Szent László út 133-135. Fszt. 8.; Cg. a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetett 01-09-304077, adószám: 26141145-2-41. közösségi adószáma: HU26141145., Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-304077; képv.: Büki László; Tel: +36-30/359-5066, E-mail: info@htkonyha.hu; Skype: High Tech Konyha;) és ügyfelei (a továbbiakban „vevő“) között létrejött kereskedelmi kapcsolatot szabályozzák. Eltérő rendelkezés hiányában, ezen általános szerződési feltételek vonatkoznak a http://www.htkonyha.hu/ és az adott vevő között megkötött minden adásvételi szerződésre.

I.2. A szerződés nyelve a magyar.

I.3. A megkötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, így azokat az Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik. A weboldalon található webáruházon keresztül kötött adásvételi szerződés a 45/2014. (II. 26.) számú és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormány rendelet alapján távollévők közötti jogügyletnek minősül, de amennyiben a vevő a termék átvételére a személyes átvételt választja, akkor a vevő igénye csak elektronikus úton leadott megrendelésnek minősülhet, mivel a vevő a terméket ekkor megnézheti, összevetheti más termékkel és kipróbálja (kipróbálhatja), amellyel egyidejűleg a vevői távközlő eszköz általi szerződése közös akarattal így felbontásra került és az adásvételi szerződésre a továbbiakban a személyesen és a boltban kötött adásvétel szabályai az irányadóak, azaz a távollévők közötti jogügyletre jellemző elállási joga a vevőnek elvész, amelyet a Vevő a megrendeléssel kifejezetten elfogad, valamint az átvétel módjánál külön elfogadó négyzetben el is fogad.

I.4. A http://www.htkonyha.hu/  oldalt üzemeltető eladó jogosult egyoldalúan megváltoztatni jelen szerződési feltételeket.

I.5. Egyéb rendelkezés, avagy szerződési feltétel érvényességéhez a http://www.htkonyha.hu/ mindenkori írásbeli hozzájárulása szükséges. Egyéb, más szerződéses feltételek, különösen a Vevő szerződéses feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat az Eladó kifejezetten elismerte. Ilyen esetben a vásárlás sajnos nem lehetséges addig, amíg a Vevő a jelen Általános Szerződéses Feltételeket nem fogadta el.

I.6.  Az Eladó a weboldalon, webáruházon keresztül kizárólag az alábbiakban megadott általános üzleti feltételek szerint értékesíti termékeit, amelyet a megrendelő, vevő az általa küldött szabályszerű megrendeléssel elfogadottnak és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a weboldalt, webáruházat a vevő úgy használja, hogy az elolvasott feltételeket érti és elfogadja, így ezen Szabályzatban foglaltaktól eltérő feltételeket nem áll módunkban elfogadni. A jelen szabályzatban foglaltak egyben a 45/2014. (II. 26.) számú és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglalt megelőző, előzetes tájékoztatásnak is minősülnek, amelyet a megrendelő, vevő az általa küldött szabályszerű megrendeléssel elfogadottnak tekint.

I.7. Az Eladó által üzemeltetett weboldal, webáruház részére küldött megrendelés a vevő számára kötelező érvényű. Az adott áru megrendelésének időpontja azon időpont, amikor megrendelését online áruházunkon keresztül hozzánk eljuttatja. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben visszaigazoljuk. Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy az Eladó megrendeléskori automatikus válaszlevele kizárólag technikai visszajelzés, az nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, az kizárólag a Vevő a tájékoztatását szolgálja arról, hogy az Eladó rendszerébe megérkezett a Vevő megrendelése. A vevő a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az eladó a szerződéskötés céljából akár faxot, avagy emailt is használjon, amely a Felek közötti kommunikáció elfogadott módja is egyben. Az eladó nem vállal semmilyen felelősséget azon tévedésekért, amelyet a megrendelő a megrendelés során követ el, sem az internet szolgáltatás minőségéből vagy hiányából eredő teljesítetlen megrendelésekért, sem az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért.

I.8. A megrendelés és szerződéskötés a Web-áruházban kizárólag cselekvőképes (nagykorú személy, akinek a cselekvőképessége nincs korlátozva vagy kizárva) magyarországi lakóhellyel rendelkező Vevő , avagy Magyar jogi avagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság számára lehetséges.

                    

                                                                                       II. A szerződés tárgya és Árak

II.1. A szerződés tárgyai a http://www.htkonyha.hu/ weboldal, webáruház termékei, amelyek bárki számára elérhetőek.

II.2. A weboldalon lévő webáruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

II.3. Az Eladó a http://www.htkonyha.hu/ weboldalon megjelentethet rövid lejáratú ajánlatokra vonatkozó akciókat, amelyek az akciós időtartama előtti és utáni áraktól eltérő árakat tartalmazhatnak. A rövid lejáratú ajánlat a weboldalon történő megjelenéssel egy időben lép érvénybe, és csak a megjelenés időtartama alatt beérkező megrendelésekre érvényes.

II.4. Az internetes áruházban megrendelhető termékek árainak a változtatásának jogát a http://www.htkonyha.hu/ weboldalt üzemeltető eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

II.5. Az áru végleges vételára az ÁFA-val növelt érték, amely ÁFA a számlakiállítás napján hatályos jogszabályokban meghatározott adókulcs szerint kerül kiszámításra. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget! Az esetlegesen - a terméktől függően szükséges - szerelés, üzembe helyezés költségei – amennyiben a vevő azt igényeli tőlünk – a vételáron felül, azaz külön kerülnek felszámításra. A weboldalon szereplő valamennyi terméknél az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az Eladó a vételár megfizetéséig a termék vonatkozásában tulajdonjogát fenntartja. Az áruk a vételár megfizetéséig az Eladó tulajdonát képezik.

II.6. Kötelező jellegű szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött érvényes és hatályos adásvételi szerződés alapján jön létre, amelyhez a következő dokumentumok együttes megléte szükséges:

 1. A) a vevő írásos megrendelése, amelynek tartalmaznia kell megfelelően az árunak az weboldalon megjelölt adatait, a megrendelt mennyiséget:
 2. B) az eladó részére a vevő online megrendelésének e-mail-ben és faxon, skype-on történő visszaigazolása
 3. C) az eladó a fenti feltételek együttes teljesülése esetén további külön szállítási szerződést állíthat ki, amit ebben az esetben e-mail-ben szintén megküld a Vevő részére.

 

                                                                                         III. A rendelés technikai menete

 

A termékek megrendelése a terméknek, annak típusának, színének és egyéb jellemző paramétereinek a kiválasztása után történik. A könnyű áttekinthetőség érdekében a termékeket kategóriákba soroltuk.

 

A kiválasztott kategória nevére vagy fotójára kattintva, megnyílik az abban található alkategória, és amennyiben létezik, a további alkategóriák is. Ezeken belül helyezkednek el a termékek ill. termékcsaládok. Az önálló termékeknél csak a kiválasztott terméket látja, a termékcsaládoknál, pedig egy komplett elemlistát fog találni a modellhez választható összes elemről. Azoknál a termékcsaládoknál, melyeknél a rendelkezésre álló lista ezt lehetővé teszi, természetesen az elemenkénti rendelhetőség is biztosított, mindenkinek a saját fantáziájára bízva.

Áruházunkban kosaras rendszerben tud közvetlenül vásárolni, azaz a kiválasztott termék egyéb paraméterének megjelölése után, az Ön terméke a bevásárló kosárba helyezhető.

A vásárlás menete a következő:

 • termék kiválasztása, ha lehetséges a szín és egyéb paraméterek kiválasztása,
 • kosárba tétel,
 • a darabszámot a kosárba tétel előtt és után lehet módosítani a megfelelő darabszám megadásával,
 • amennyiben rossz terméket helyezett kosárba azt a törlés gomb megnyomásával eltávolíthatja,
 • ezen folyamatot addig ismételheti, amíg az összes szükséges termék a kosárba kerül.

Ezután választhat a bevásárlás folytatása és a KASSZA között, a vásárlás folytatásával visszatér az áruházba és további termékeket rakhat a kosarába, amelyek végösszegét a jobb felső sarokban az egész vásárlás folyamán figyelemmel kísérheti.

 • A termék(ek) kosárba helyezésének befejeztével válassza ki a KASSZA funkciót.
 • Számlázási adatok kitöltése a következő menüpont, itt ügyelni kell a pontos kitöltésre, mert pl. helytelen elérhetőség megadásából származó rendelést nem áll módunkba teljesíteni.
 • A vásárlási feltételek elfogadása előtt/után regisztrálnia kell, ezzel érvényesíti vásárlási szándékát. Kérjük, hogy a regisztrációs eljárás adatait, jelszavát és minden a vásárlással kapcsolatos adatát fokozottan óvja illetéktelen harmadik fél hozzáférésétől, hiszen az ebből eredő károkért az eladó felelősséget vállalni nem tud. A regisztráció nem jelent feltétlenül rendelési kötelezettséget. A regisztráció során megadott adatai tekintetében a Vevő büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelőek és a Vevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja, de az az Eladóval szemben csak akkor hatályostul, ha azokat még a megrendelés leadása előtt végzi el.
 • Az Eladó a megrendelést a rendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a rendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a vásárlási szerződést meg nem kötöttnek kell tekinteni és az eladót avagy a vevőt semmilyen kötelezettség nem terheli.  Kérjük, a visszaigazolást figyelmesen olvassa el, és bármilyen kérdés felmerülésével keressen meg a megadott elérhetőségeinken.
 • A megrendelések feladása a http://www.htkonyha.hu/ webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül http://www.htkonyha.hu/ webcímen, vagy e-mailben az info@htkonyha.hu címen. Rendelését bizonyos estekben (erről külön e-mailban tájékoztatjuk) az előleg befizetésekor tekintjük érvényesnek, amelyet beleszámítunk a termék(ek) vételárába, és visszaigazoljuk beérkezését a rendelés összes adatával együtt.

 

                                                                                                            IV. Fizetés

 

IV.1. A weboldalon és a visszaigazolásokon feltüntetett árak bruttó árak, már tartalmazzák az Áfá-t, de a szállítás és a ke zelés költségét – avagy amennyiben igényeli az összeszerelés költségét - nem.

IV.2. A http://www.htkonyha.hu/ weboldalon feltüntetett árak változtatásának a jogát az Eladó fenntartja, a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az esetleges módosítás a megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. 

IV.3. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy áruházunkban technikai hiba miatt a tényleges piaci ártól jelentősen eltérő, avagy téves ár jelenik meg. Ilyen esetben a rendelés visszaigazolása előtt az Eladó egyeztetés céljából telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Vevőt, tekintettel arra, hogy technikai hiba miatt a tényleges piaci ártól jelentősen eltérő, avagy téves árú termékek vonatkozásában az Eladó a megrendeléseket nem fogadja be. Az Eladó a téves árra való hivatkozással esetlegesen támasztott Vevői kártérítési igényekért felelősséget nem vállal.

IV.4. A megrendelt termékek kifizetése átutalással/utánvétellel/készpénzben/bankkártyával történik. Átutalásos fizetés futárcéges átvétel és személyes átvétel estében is lehetséges, amikor a számlát elektronikus vagy postai úton előre megküldjük és a számlánkra történő jóváírás után vehető(k) át termék(ek) vagy indítjuk a futárral a csomagot, raktáron lévő termékek esetén 250.000 Ft-os értékhatár felett csak előre utalással vagy személyes készpénzes fizetéssel lehet a vételárat kiegyenlíteni. Utánvételes fizetés raktáron lévő termékek esetén csak futárcéges átvétel esetén és 250.000-Ft értékhatárig lehetséges. Rendelésre érkező termékek esetén utánvéttel csak a 250.000 Ft értékhatár feletti termékek második 50%-át lehet kiegyenlíteni.  Készpénzes fizetés: Bolti átvétel esetén, amelyre kedvezményt ad(hat)unk). Internetes (Online) bankkártyás fizetés: A Web-áruház részére a CIB BANK (a továbbiakban: Bank) biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos  protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Ügyfélszolgálat, Kapcsolat: www.cib.hu; T.: (+36 1) 4 242 242. Bankkártyás fizetéskor a Vevő átirányításra kerül a Bank fizetőoldalára, így a fizetés nem a Web-áruház oldalán, hanem közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az Eladó semmilyen formában nem fér hozzá és nem nyer betekintést a Vevő kártya-, illetve a mögötte álló számla adataiba, számába, lejárati dátumába. A bankkártyával történő fizetéshez a Vevőnek az alábbi adatokra van szüksége:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben a kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kel hagyni)

A Web-áruházban a Vevő a Bank által elfogadott kártyatípusokkal fizethet. Amennyiben a Vevő az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

IV.5. Amennyiben a megrendelt termékek teljes ellenértéke, a termékek áruraktárunkba való megérkezése után 3 naptári napon belül nem érkezik meg a számlánkra, úgy a közöttünk létrejött szerződéstől elállhatunk és az adott vevő megrendelését töröljük a foglaló – amely a teljes vételár 10%-a - megtartása mellett, valamint az Eladó az elállással érintett ügylet vonatkozásában felmerült adminisztrációs és logisztikai költségeket jogosult a Vevőre hárítani.

IV.6. Az üzletben történő áruk átvétele és a többi termékkel történő összehasonlítása, bekapcsolása előzetes időpont-egyeztetés alapján történik, minden esetben a telefonos visszaigazolást követően. A termékekhez minden esetben mellékeljük a jogszabályokban előírt és a kereskedelemben megszokott leírást, jótállást és a számlát.

IV.7. A weboldalon található webáruházon keresztül kötött adásvételi szerződés a 45/2014. (II. 26.) számú és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormány rendelet alapján távollévők közötti jogügyletnek minősül, de amennyiben a vevő a termék átvételére a személyes átvételt választja, akkor a vevő igénye csak megrendelésnek minősülhet, mivel a vevő a terméket ekkor megnézheti, összevetheti más termékkel és kipróbálja (kipróbálhatja), amellyel egyidejűleg a vevői távközlő eszköz általi szerződése közös akarattal így felbontásra került és az adásvételi szerződésre a továbbiakban a személyesen és a boltban kötött adásvétel szabályai az irányadóak, azaz a távollévők közötti jogügyletre jellemző elállási joga a vevőnek elvész.

                                                                                                       V. Termék átvétele

 

V.1. Személyes átvétel az irodában, raktárban  - fizetés készpénzzel vagy átutalással

Telefonon vagy e-mailben történő előre egyeztetett időpontban.

V.2. Kiszállítás - fizetés a szállítási címen vagy átutalással

A termékeket az eladó alkalmazottjai vagy szerződéses partnerei szállítják ki, de szükség esetén az eladó harmadik fél segítségét alvállalkozóként/közreműködőként igénybe veheti.

A Webáruház az árunak a raktárba való megérkezést igazoló értesítéssel egyidejűleg egyezteti a kiszállítás időpontját a vevővel.

Amennyiben a határidő mégsem tartható a Webáruház telefonon vagy e-mailen erről tájékoztatást küld az vevőnek, ezen esetben Vevő kárigénnyel nem élhet.

 

Amennyiben a szállító az árut bármely körülményből kifolyólag nem tudja átadni (rossz, vagy pontatlan megadott cím, átvevő nem jelenik meg az átadáskor, a kiszállítási díjat nem fizetik meg; avagy egyéb esetben, amennyiben az árut bármilyen akár kisebb hibára való utalással Vevő nem veszi, vagy nem tudja átvenni, stb.) úgy azt értesítés hagyása mellett visszaszállíthatja és egyeztethetnek egy új szállítási időpontot. A Vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti első és az újbóli kiszállítás költségei minden esetben az Vevőt terhelik.

Kézbesíthetetlenség esetén a címzettel szemben jogi eljárást kezdeményezhetünk, a szállítási költség megtérítése címén, ezért kérjük, olyan címet adjon meg, ahol az egyeztetett időben át tudja venni az árut.

Telefonos elérhetőségéhez olyan telefonszám megadását kérjük, ahol napközben hívható. Ügyfélszolgálatunk  általában előre egyezteti az vevővel a szállítás várható időpontját.

Amennyiben a határidő mégsem tartható (pl.: beszállítók leállása)  telefonon vagy e-mailen erről tájékoztatást küldünk a vevőnek.

A szállítás költsége függ a megrendelt termékek mennyiségétől, nagyságától. A szállítási költségek részletesen a "Szállítás menüpontban találhatóak.

A kiszállítás díja és határideje

Futárszolgálat

A szállítási díj a webáruház Szállítás menüpontjában található. Határideje: telefonos és/vagy írásos visszaigazolás szerint. Kézbesítéskor a csomagot a Vevőnek kötelező megvizsgálni, ha a Vevő a terméken sérülést tapasztal akkor köteles azt át nem venni és a szállítónak ezt jelezni és a szállítóval a sérülés tényéről jegyzőkönyvet köteles felvetetni és az esetet köteles megfelelően /pl. foto avagy video készítése ….stb/ dokumentálni, amelyek elmaradása esetén az Eladó a termék sérülése vonatkozásában utólagos reklamációt nem fogad el. További teendőkkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot velünk.

 

Személyes átvétel

Szállítási díj 0 Ft, a megrendelő személyesen jön el az áruért, a határidő függ attól, hogy a megrendelt árucikk raktáron van-e. Amennyiben van raktáron, azonnal átvehető.

 

Sürgős esetek

A raktáron lévő és sürgős szállítás esetén a kiszállítás díja kilométer alapján történik, a kiszállítási határidő 3-5 munkanap.

 

                                                                                  VI. Teljesítés helye, szállítási feltételek

 

Rendelés teljesítése egyenlőre csak Magyarország területére érvényes, az országon kívülre csak külön egyeztetés esetén tudunk rendelést elfogadni. A szállítási címet (a teljesítés helyét), a megrendelő által leadott megrendelés alapján határozzuk meg.

A szállítási címet (Teljesítés helyét), a megrendelő által leadott megrendelés alapján határozzuk meg.

Sürgős szállítás esetén megállapodás szerint a terméket a rendeltetési helyére is be tudjuk vinni, valamint külön megállapodás alapján összeszereljük.

Amennyiben a szállítás a vevő szállítóeszközével történik, abban az esetben a teljesítés helye az eladó telephelye.

Az áru sérülésének kockázatát az átvétel pillanatától a vevő viseli.

 

                                                                                              VII. Kifogások, reklamációk

 

Ügyfélszolgálat: High Tech Konyha Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyfélszolgálati iroda helye: H-1131 Budapest, Szent László út 133-135. Fszt. 8.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 8.00-17.00 ; Szombaton - Vasárnap: igény szerint, de a hét előre jelzett munkanapján 7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan nyitva tart.

Kapcsolattartó személy: Sándor Anita Noémi

Tel: +36-30/359-5066

E-mail: info@htkonyha.hu;

Skype: High Tech Konyha

Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap.

 

A vevő köteles az áru mennyiségét és minőségét közvetlenül az átvételkor ellenőrizni.

Amennyiben a Vevő az áru átvételekor hibát, sérülést tapasztal, avagy bármilyen kifogással kíván élni, akkor köteles azt feltüntetni a jegyzőkönyvben avagy a szállítólevélen és köteles azonnal kapcsolatba lépni az eladóval, ahol haladéktalanul gondoskodnak a termékek rendeltetésszerű használhatóságának biztosításáról.

Mennyiségi vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák reklamációját a vevő az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles bejelenteni, amely időközön belül cégünk a terméket kicseréli Önnek a hiba kivizsgálása után.

A rejtett hibát a felfedezése után 3 napon belül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 2 hónapon belül kell jelezni.

A reklamációt írásban kell benyújtani, a garanciális idő szempontjából az átvétel dátuma a mérvadó.

A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni.

Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.

 

                                                                                                       VIII. Elállási jog

 

VIII.1. A fogyasztónak, vevőnek minősülő személynek a megrendelt termékek kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül joguk van feltétel és indoklás nélkül elállni vásárlási szándékuktól, kivéve egyedi méretű és/vagy gyártású termék esetén. Az elállási határidő jelenleg 14 naptári nap, amely jogszabály által bármikor megváltozhat, így ezen időintervallum hossza tekintetében a mindenkor irányadó jogszabályok vonatkoznak. Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy a jelen pontban írt, Vevőt megillető elállási jogot a Vevő mindenkor a jóhiszeműség és tisztesség (Ptk. 1:3. §), a joggal való visszaélés tilalmának (Ptk. 1:5. § (1) bek., valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megfelelően köteles gyakorolni. Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen, vagy a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladóan használta, akkor az Eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt. Vevő az általa visszaküldött termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, sérüléséből, a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenésért felel, és az Eladó a termék értékcsökkenését jogosult a termék Vevő részére visszatérítendő árából levonni. Fentiekre tekintettel az Eladó a Vevő által visszaküldött terméket bevizsgáltatja, vizsgálva a termék általános állapotát, különös tekintettel a használatának időtartamára, a termék visszaküldéséig teljesített üzemidejére.

 

VIII.2. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

VIII.3. Az elállási szándékot postai úton - legkésőbb a lejárat napján feladva - küldhetik meg részünkre. A vevő az elállási nyilatkozatának a megküldésétől számított indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 14 naptári napon belül köteles az árut a saját költségén visszaküldeni az Eladó részére.

VIII.4. Elállás esetén az eladó köteles a termékért kifizetett vételárat – egyéb költségek kivételével - visszatéríteni a vásárlónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő tizennégy naptári napon belül.

VIII.5. Az eladó kizárólag sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni, de a visszaérkezett termék jelentős használatából, sérüléséből adódó  költségek és az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk a VEVŐT terhelik, azt az eladó bizonyítani köteles és azt a visszatérítési árból jogosult levonni! Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vevőnek saját költségén kell gondoskodnia. A Vevő az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Eladó részére, utánvételes átvételt az Eladó nem teljesít, amelyet a Vevő kifejezetten elfogad. A terméket kérjük, hogy megfelelően csomagolva, amennyiben az lehetséges az eredeti számlával, vagy annak másolatával küldjék vissza számunkra, így segítve munkánkat.

 

VIII.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vevőnek saját költségén és kárára kell gondoskodnia, így kérjük alaposan és biztonságosan csomagolják be a terméket, mert a szállítás során keletkezett sérülésekért a Vevő tartozik felelősséggel. Elállás esetén felhívjuk a vevők figyelmét, hogy amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, akkor az eladó kártérítést is követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.

VIII.7. Az elállásra vonatkozó szabályozás megtekinthető:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

 

VIII.8. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges szerződéses viszonyból származó vitás kérdéseiket tárgyalások útján és békésen rendezzék el. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

                                                                                      IX. Szavatosság, Garancia, Panaszkezelés

SZAVATOSSÁG:

 1. 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG: Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Vevő választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. A vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől- a megjelölt hiba szempontjából- elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

IX.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG: A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő választása szerint a 1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vevő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körébe gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

IX.3. JÓTÁLLÁS: A Web-áruházban kapható termékekre a vonatkozó jogszabály szerinti jótállási feltételek érvényesek. Hibás teljesítés esetén az Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék vásárlónak történő átadásának a napja.

 

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevő („Fogyasztó”) érvényesíthet.

 

Az Eladó bizonyos termékek vonatkozásában a kötelező jótállási időn túl (1 év), további (önként vállalt) 1 vagy 2 évi jótállási időt vállalhat, illetve előfordul, hogy olyan termék vonatkozásában is biztosítja a jótállást, amely a Korm. rendelet értelmében nem tartozik kötelező jótállás alá. A jótállási ideje minden esetben a termék tájékoztatójában, a Web-áruházban feltüntetésre kerül.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

 • elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
 • ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő választása szerint a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

 

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a fenti pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

IX.4. Panaszkezelés:

 1. A Vevő köteles a termék minőségét közvetlenül az átvétel után ellenőrizni. Amennyiben a Vevő a termék átvételekor hibát, sérülést tapasztal, avagy bármilyen kifogással kíván élni, akkor köteles azt feltüntetni a szállítólevélen, jegyzőkönyvben és köteles azonnal kapcsolatba lépni az Eladóval, ahol haladéktalanul gondoskodnak a termékek rendeltetésszerű használhatóságának biztosításáról.
 1. Mennyiségi vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák reklamációját a Vevő az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles bejelenteni, amely időközön belül a termék megvizsgálását követően az Eladó a terméket kicseréli. A rejtett hibát a felfedezése után 3 napon belül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 2 hónapon belül kell jelezni.
 1. A reklamációt írásban kell benyújtani, a garanciális idő szempontjából az átvétel dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.
 1. A kifogások, reklamációk Vevő termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az Eladó a fent közölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.
 1. Az Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz, vesz fel. Az Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vevőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Az Eladó hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a vásárlót.
 1. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:
  - Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve az Eladó üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
  - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a Vevő a fogyasztói jogainak a megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A helyileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság megnevezése és elérhetősége:
  Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.; Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.; Telefonszám: +36 1 450 2598; E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu). Interneten keresztül a hatóság honlapján a panaszbejelentés menüpont alatt megtalálható elérhetőségeken, például a fogyved_kmf_budapest@nfh.hu címen.
  - Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

- Bírósági eljárás: Vásárlóként jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének a bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében, amely tekintetben a Felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 1. Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy a vásárolt termékek összeszerelése szakértelmet igényel, mennyiben nem rendelkezik ezzel, kérjük, hogy előzetesen forduljon hozzánk, mert a szakszerűtlen szerelésből adódó meghibásodásra jótállási kötelezettségünk nem terjed ki. Mindennemű ezzel kapcsolatos kárigényre a beépítést végző szakszerviz vagy szakember tartozik felelősséggel, a beépítést igazoló számla alapján.

 

                                                                                                  X. Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az eladó bármely a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a vevő bármely személyes adatát eljuttatja az eladóhoz, akkor azzal önkéntes és e tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Eladó az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az eladó - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Webáruházzal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezel.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

 

                                                                                                                   XI. Egyéb

 

XI.1. A weboldalon, webáruházban szereplő árlistákon, leírásokon, készletinformációkon, képeken és rajzokon valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok az áru méretére, súlyára, árára, színére és egyéb jellemzőire vonatkozóan csak tájékoztató jellegűek. Termékeink műszaki továbbfejlesztésével illetve megszűntetésével kapcsolatos jogunkat fenntartjuk!

XI.2. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről a Számítógépének és az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

XI.3. Az Eladó bármikor jogosult jelen Szabályzatát egyoldalúan módosítani.

XI.4. Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítók és gyártók vagy forgalmazók részéről fellépő szállítási akadályoztatásért. Amennyiben a szállítás vagy a megállapodott szállítási határidő betartása olyan körülmény miatt, amely az Eladó hatáskörén kívül áll, nem lehetséges, úgy az Eladó jogosult, a szerződéstől részben vagy teljesen elállni avagy visszalépni, amelyről az Eladó a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja. Kártérítési igények ebben az esetben kizártak. Amennyiben a fizetés vagy a Vevő számlájának megterhelése már megtörtént, úgy az Eladó ezeket az összegeket díjmentesen visszautalja.

XI.5. A jelen szerződéses feltételek bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

XI.6. A jelen feltételek fejezeteinek címei kizárólag az átláthatóságot szolgálják, és azok szövegezése nem használható fogalom-meghatározásként.

IX.7. Az eladó által üzemeltetett weboldal az alábbi törvényekben foglaltak alapján jár el:

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.TV

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 CXII. törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&;timeshift=1

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

 

 

                                                                                                              XII. Cég információk

 

Cégnév: High Tech Konyha Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-304077

A cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A cég adószáma: 26141145-2-41. közösségi adószáma: HU26141145.

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-304077;

képv.: Büki László;

Bankszámlaszám:     CIB BANK Zrt. 10700392-70518645-50000005

CIB BANK Zrt. 10700392-70518645-51100005

Ügyfélszolgálat: Tel: +36-30/5678-431 E-mail: info@htkonyha.hu; Skype: High Tech Konyha; Email címe: info@htkonyha.hu

 

Tárhely szolgáltatója és székhelye, emailcíme: UNAS Online Kft.,

H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

E-mail: unas@unas.hu

Telefonszám :+36-99/884-000 (H-P 8:00-15:30)

Fax: +36-99/505-377

 

 

 

High Tech Konyha Kft. - Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

                                                   ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő megnevezése: High Tech Konyha Kft.

Székhelye és postai címe: 1131 Budapest, Szent László út. 133-135. Fszt. 8.

Cégjegyzékszáma: 01-09-304077 Bíróság, Cg. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 26141145-2-41

E-mail címe:  info@htkonyha.hu      

Honlapjának címe: www.htkonyha.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-303595066

Tárhelyszolgáltató neve: UNAS Online Kft.

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15. E-mail: unas@unas.hu

 

Általános tájékoztató:

A jelen Tájékoztató célja annak rögzítése, hogy csak a velünk történő szerződéskötéshez – mivel az a velünk történő szerződéskötés előfeltétele - és annak teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges minimális jellegű és mennyiségű személyes adatokat - tranzakció alapján - kérünk el elektronikusan Öntől /amely a személyazonosításra alkalmas magyar okmányon viselt név, születési idő és hely, lakcím, elérhetőségként mobil telefonszám és emailcím, valamint egyéb a szerződések jogszerű teljesítéséhez elengedhetetlen adat/, amelyek az adatkezelés céljához feltétlenül szükségesek és arra alkalmasak, valamint azok kezeléséhez Önnek előzetesen hozzá kell járulnia, hogy a közöttünk létrejövő szerződés teljesítésében minél jobban együtt tudjunk működni, amely cél minél előbbi és minél jobb teljesítése érdekében – amely az Ön és a Mi közös érdekünk - kérjük csak el az Ön személyes adatait és azt csak mi kezeljük, azt további kezelésre, feldolgozásra az Ön hozzájárulása nélkül senkinek nem adjuk át. Az adatkezelés feltétele és jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása.

 

Adatkezelés helye: A számítástechnikai rendszerek és más adatmegőrzési helyek a társaság székhelyén, telephelyén, fióktelepein találhatóak meg.

 

Az Adatkezelő által folytatott összes adatkezelés célja:

 1. a) az Ön lehető legjobb tájékoztatása;
 2. b) a Társaság üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás;
 3. c) az Ön azonosítása, az Önnel való kapcsolattartás;
 4. d) az Ön jogosultságainak (az Ön által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
 5. e) a Társaságunk internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása;
 6. f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;
 7. g) az Ön által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 8. h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 9. i) statisztikák, elemzések készítése;
 10. j) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
 11. k) az Ön által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
 12. l) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 13. m) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 14. n) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 15. o) az Ön jogainak védelme;
 16. p) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
 17. r) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

 

Szerződéskötés:

Adatkezelést csak az Ön adatainak teljes körű védelmével a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően folytatunk, amely személyes adatokat a szerződés teljesítése után és a gazdasági esemény későbbi beazonosításához szükséges törvényes határideig történő tárolása után - amely jelenleg a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év - automatikusan törlünk, avagy anomizáljuk, azaz azokat a szerződés teljesülése után nem tároljuk és nem dolgozzuk fel, kivéve ha Ön a megfelelő tájékoztatásunk után kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatainak más célú további kezeléséhez, avagy tárolásához.

Különlegesen személyes adatot Öntől nem kérünk.

A 16. életévét be nem töltött és különösen a kiskorú adatának megadásakor a szülő kifejezett beleegyezése kell.

 

Adatközlőre vonatkozó rendelkezések:

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor az Önök, mint az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor bizonyos szolgáltatásokat nem tud igénybe venni.

A személyes adatok megadáskor Ön felelősséget vállal a tekintetben, hogy a megadott adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek, valamint a megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön veszi igénybe szolgáltatásunkat.

 

Ajánlat kérése:

Amennyiben Ön csak ajánlatot kér tőlünk, akkor a honlapunkon elérhető kapcsolat-felvételi nyomtatvány kitöltésével, illetve a telefonon,  e-mailben vagy postai úton átadott személyes adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat) a külön hozzájárulásával természetesen bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség)  kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

 

Hírlevél:

Hozzájárulás hiányában, azaz „kéretlenül” hírlevelet, direkt marketing anyagokat nem küldünk Önnek. A hírlevelek, reklámanyagok küldéséhez az Ön külön, önkéntes, tevőleges és előzetes hozzájárulása szükséges, amely előtt Önt egyértelműen tájékoztatjuk a jogairól és az adatkezelés céljáról, így a személyre szabott hírlevélre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk személyre szabott felhasználási profilt hozzon létre és ezáltal a személyes érdeklődésének leginkább megfelelő ajánlatokat tudjunk küldeni, amely azt jelenti, hogy az Ön fenti hozzájárulásával rögzíthetjük a felhasználói viselkedését a weboldalainkon, mobilalkalmazásán és hírleveleinken. A felhasználói magatartás értékelése során rögzíthetjük, hogy Ön az adott webhelyen, hírlevélen vagy mobilalkalmazáson belül mely területen tartózkodik és mely linkeket használja.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig történik.

 

Az Ön fenti adataiból a hozzájárulásával személyre szabott felhasználási profilokat hozhatunk létre személye és / vagy e-mail címének hozzárendelésével annak érdekében, hogy az egyes hirdetési megszólításaink, ajánlatainkat - különösen hírleveleink - minél jobban személyes érdeklődéséhez illeszkedjenek és minél érdekesebb ajánlatokat küldhessünk Önnek.

 

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevelek alján található linken, ami a kezelt felhasználói adatok törléséhez vezet. A hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

A fentiek alapján csak olyan témájú üzeneteket küldünk Önnek, amelyet Ön a fenti hozzájárulásával kifejezetten és előzetesen, azaz korábban kért, de arról bármikor könnyen, automatikusan - külön adatbekérés nélkül – leiratkozhat, hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben a hírlevél küldésben külső adatfeldolgozók működnek közre, a kapcsolatot a GDPR 28. cikke szerinti szerződés szabályozza. A fentieken kívüli nem történik adattovábbítás harmadik felek felé. Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai: Amennyiben a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását Ön visszavonja, akkor adatai a hírlevél küldő  e-mail listákból törlésre kerülnek.

 

Sütik alkalmazása:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Társaságunk a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön kifejezett, egyértelmű és előzetes hozzájárulása esetén a számítógépén kis adatcsomagot, ún. munkamenethez kapcsolódó vagy ideiglenes sütit (cookie) helyezhet el és olvas vissza, amely nem jelenti azt, hogy a sütik révén közvetlenül azonosíthatjuk Önt. A honlapunk optimalizálásával kapcsolatos érdekünk a fenti rendelkezés értelmében jogos érdeknek minősül. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Hozzájárulását bármikor megváltoztathatja. A sütik célja, hogy felhasználóbarát működést valósítsunk meg, amely érdekében a sütik segítségével, amikor Ön a honlapjainkat ismét felkeresi, úgy automatikusan felismerésre kerül, hogy Ön korábban már látogatta oldalunkat, milyen beállításokat használt, így ezeket a lépéseket nem kell újra megtennie. Felhívjuk figyelmét, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Böngészőjét mindazonáltal beállíthatja úgy, hogy számítógépén ne rögzülhessenek sütik, vagy új süti elhelyezése előtt mindig jelenjen meg figyelmeztetés. A sütik teljes körű deaktiválása azt eredményezheti, hogy a jövőben nem tudja a honlapunk minden funkcióját teljes körűen használni.

 

AdWords és Analytics: Google Adwords konverziókövetés használata. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Ön a weboldalunkat Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Ön nem is azonosítható általuk. Amikor Ön a weboldalunk bizonyos oldalait böngészi és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Ön a hirdetésre kattintott.

 

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

Az információk – amelyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, amelyekkel bármelyik Önt azonosítani lehetne.

 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása:

Honlapunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Ön által látogatott weblap használatának elemzését.

Az Ön által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön a weboldalunkat, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását Ön a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy honalunknak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Ön weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Közösségi oldalak:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedin/Webpush stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az Ön nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Önt az adatainak a kezelése során megilleti a Tájékoztatáshoz való jog, a Hozzáféréshez való jog, Adatok helyesbítésének kérése, Törléshez való jog: Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adathordozhatósághoz való jog: Tiltakozáshoz való jog, amely lenti jogait a nekünk küldött email üzenetben gyakorolhatja, amelyet igyekezetünk szerint minél előtt, de legkésőbb 14 naptári napon belül kötelesek vagyunk teljesíteni:

 

Az Ön jogai:

 • Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelő megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól.
 • Hozzáféréshez való jog: Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait
 • Adatok helyesbítésének kérése: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy ha az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

 

Jogairól bővebben itt tájékozódhat:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2217-1-1.

 

Adatvédelmi képviselő társaságunknál nincs, így bármely adatkezeléssel kapcsolatos panaszával kérjük, közvetlenül forduljon hozzánk az info@htkonyha.hu vagy a 06303595066 elérhetőségeken. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törli.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértések esetén, az adatkezelő általi tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül - kivéve, ha „valószínűsíthetően” nem okoz nagy sérelmet az érintettek számára - bejelentési kötelezettségünk van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, de természetesen Ön is panaszt tehet az alábbi elérhetőségeken Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: H-1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon:+36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu

 

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per csak a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék előtt indítható meg, amely illetékességét a Felek kifejezetten kikötik.

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A változtatást követő belépéssel Ön elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes

Webáruház készítés